logo

Stichting Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie

Leerdock CIS in Woensdrecht nu officieel van start

leerdock CIS

Op 16 februari jl. is het leerdock CIS op de vliegbasis Woensdrecht officieel in gebruik genomen

In dit leerdock kunnen maximaal zestien stagiaires van ROC’s en medewerkers van Defensie die een ICT opleiding volgen kennismaken met de Communicatie en Informatiesystemen (CIS) bij Defensie en begeleiding krijgen bij praktijkopdrachten. Er zijn vier stagebegeleiders aangetrokken.
Het aanbieden door Defensie van stageplaatsen voor ICT beroepsopleidingen is een van de maatregelen uit het sectorplan, dat Defensie samen met de Politie heeft opgesteld om een stimulans te geven aan de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid bij Defensie en de Politie. Het inrichten van het leerdock is bedoeld om het aantal ICT-ers en technici bij Defensie te vergroten.
De maatregelen uit het sectorplan worden bekostigd door de Stichting Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie (ASD) met gedeeltelijke subsidie van de overheid in het kader van het sectorplan.
De organisatorische voorbereiding van het leerdock vond al eerder plaats onder leiding van majoor van den Hout zodat al in oktober vorig jaar met de uitvoering kon worden gestart.
De formele ingebruikname vond op 16 februari plaats door kolonel drs. Peter de Boer in aanwezigheid van stagiaires, praktijkopleiders en vertegenwoordigers van de betrokken ROC’s. Hij benadrukte in zijn speech o.m. het belang van de MBO-opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) als leverancier van voldoende instroom bij Defensie.