Met ESF-subsidie start ASD een project om de betrokkenheid, motivatie en actiebereidheid van defensiemedewerkers te verhogen. Om dit doel te bereiken worden er BOOST-pilots gestart bij 8 operationele eenheden. Per pilot wordt op de werkvloer een vitale werkomgeving gecreëerd, waarin defensiemedewerkers eigen initiatief en verantwoordelijkheid nemen. Met BOOST worden defensiemedewerkers gestimuleerd om meer ondernemerschap te tonen en de eigen regie in handen te nemen.

Over BOOST

BOOST is een filosofie, een structuur en een netwerk om sociale verandering binnen je eenheid teweeg te brengen. BOOST heeft een zeer duidelijke visie op hoe echte verandering tot stand komt, namelijk vanuit de medewerkers zelf. Maar hoe doe je dat dan, zo’n verandertraject? Dat is nou precies waar BOOST je bij helpt. Er is niet alleen een filosofie en aanpak om met jou te delen, maar ook alle ervaringen van eerdere BOOSTs. Om het je makkelijk te maken, is dat alles gedaan middels korte video’s die gestructureerd beschikbaar zijn via een APP genaamd GPAL.

Interesse?

Is je interesse gewekt? Mooi. Dan kan je reis beginnen. Vraag de BOOST IN A BOTTLE aan, dit is een onboarding programma waarin je leert hoe je je eigen BOOST verandertraject kan beginnen en uitvoeren. Maar je krijgt daarmee ook toegang tot 10-tallen ervaren BOOSTERS en leert welke interne Defensie afdelingen en/of externe partijen jou kunnen helpen.

Geïnteresseerden om deel te nemen aan BOOST, kunnen een mail sturen aan Berend Kraats (ba.vd.kraats@mindef.nl). Wie een mail stuurt aan boost@mindef.nl krijgt de link naar de site van BOOST als mogelijk begin van een verbetertraject.

Verschillende BOOST-fases

Iedere eenheid formuleert tijdens de voorbereidingsfase een uitdaging voor het creëren van een eigen vitale werkomgeving en geeft aan wat daarvoor nodig is. Dit gebeurt tijdens een vierdaagse sessie. Denk bijvoorbeeld aan uitdagingen als:

  • Meer zeggenschap over de operationele planning
  • Betere begeleiding van (nieuwe) medewerkers
  • Aanpassing van de fysieke werkomgeving
  • Vergroten van de saamhorigheid
  • Wijzigen van taakinvullingen
  • Verbeteren van werkprocessen

Na de voorbereidingsfase start de uitvoeringsfase, waarin elke eenheid zelf aan de slag gaat gedurende 3 tot 5 maanden. Tijdens deze fase vinden interventies plaats gericht op vitalisering van de werkomgeving en het creëren van dynamiek binnen de eenheid. Het doel van die interventies is om medewerkers te motiveren om doelgericht en gedreven met veranderingen aan de slag te gaan binnen de eigen eenheid. De interventies zijn maatwerk en passen bij de uitdagingen van de eenheid. Vanuit de defensieorganisatie en (externe) procesbegeleiders wordt er intensieve ondersteuning en begeleiding aangeboden. De resultaten uit de verschillende pilots worden tijdens en na afloop van het project organisatie-breed gedeeld.

Duurzame inzetbaarheid gewaarborgd

Het project BOOST draagt bij aan duurzame inzetbaarheid doordat defensiemedewerkers meer invloed hebben op hun werkomgeving, werkprocessen en taakbelasting. Dit leidt tot meer vitaliteit op de werkvloer en een hogere betrokkenheid bij de organisatie. Zo ontstaat er meer werkplezier en intrinsieke motivatie om in zichzelf te investeren.

ESF-subsidie ASD

ASD heeft onlangs ESF-subsidie gekregen voor drie projecten, waaronder BOOST. De projecten zijn allen gericht op het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van werkenden.