In juni 2017 is het sectorplan Politie en Defensie afgerond met een slotbijeenkomst en een doorkijkje naar de toekomst. Het doel van dit sectorplan was een extra stimulans te geven aan de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid bij Defensie en de Nationale Politie. Het strategisch personeelsbeleid in beide organisaties is gericht op duurzaam inzetbare medewerkers binnen en buiten de organisatie en zet in op goed werkgeverschap

Resultaten

In totaal hebben 1.853 mensen een opleidingsactiviteit gevolgd binnen het sectorplan. Hiervan hebben 1.574 Defensiemedewerkers een mbo-opleiding gevolgd op niveau 2 tot en met 4. Daarnaast hebben 279 mbo-leerlingen praktijkervaring opgedaan in een van de Leerdocks van Commando Zeestrijdkrachten  en Commando Luchtstrijdkrachten. Verder zijn 95 waarderings- en valideringsonderzoeken en twee externe vergelijkingsonderzoeken van opleidingen van Politie en Defensie uitgevoerd. Tot slot zijn er drie rapportages opgeleverd door de werkgroepen binnen het sectorplan.

Knelpunten aanpakken

In 2014 besloten Nationale Politie, het ministerie van Defensie, de werknemersorganisaties en de arbeidsmarktfondsen van Politie (SAOP) en Defensie (ASD) om voor een periode van twee jaar samen bepaalde knelpunten aan te pakken. Het plan bestond uit het versterken van al bestaande initiatieven binnen de eigen sector en een aantal gezamenlijke projecten.