ASD heeft onlangs voor een drietal projecten ESF-subsidie aangevraagd bij het Agentschap SZW. Alle drie de projecten zijn inmiddels goedgekeurd. De subsidieregeling is gericht op het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van werkenden.

Drie duurzame inzetbaarheidsprojecten

De drie projecten waar ASD subsidietoekenning voor heeft gekregen:

  1. Boost: met dit project moet de betrokkenheid, motivatie en actiebereidheid van defensiemedewerkers worden verhoogd. Door het creëren van een vitale werkomgeving wordt eigen initiatief en het nemen van eigen verantwoordelijkheid gestimuleerd. Het project vindt plaats binnen 8 operationele eenheden.
  2. Diversiteit en Inclusiviteit: het doel is om defensiemedewerkers bewust te maken van de diversiteit en inclusiviteit, waarbij een open en inclusieve organisatiecultuur ontstaat en medewerkers een eenheid vormen. Diversiteit en inclusiviteit komen veelvuldig terug tijdens diverse opleidingen en er worden bewustwordingstrainingen voor leidinggevenden georganiseerd.
  3. Duurzaam inzetbaar CLSK: het project bestaat uit twee pilots die met elkaar verwant zijn. Brandweermedewerkers en loadmasters binnen de Koninklijke Luchtmacht (CLSK) worden met de ene pilot gemotiveerd om een gezondere leefstijl aan te nemen. Met de andere pilot worden ze gewezen op de mogelijkheden voor doorstroom en begeleiding naar vitaliteitsfuncties.

De komende weken wordt er meer aandacht besteed aan deze drie projecten op de website van ASD.

ESF-subsidie ter bevordering van duurzame inzetbaarheid

Diverse onderwijs- en ontwikkelingsfondsen en sociale partners konden tot 27 oktober 2018 subsidie aanvragen. Iedere aanvraag moet bijdragen tot een verbetering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Het doel van de ESF-subsidie is om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid.