“Ter versterking van de samenwerking binnen het veiligheidsdomein”

Een beroep in uniform is vaak zwaarder dan een gemiddeld beroep en vereist specifieke vaardigheden. Daarom is het extra belangrijk om stil te staan bij duurzame inzetbaarheid en mobiliteit in deze beroepen. De Politie, Defensie, Dienst Justitiële Inrichtingen en de Douane willen, onder andere op het gebied van werving en selectie, opleiden, loopbaanontwikkeling, mobiliteit en diversiteit, meer samenwerken. Dit wordt van harte ondersteund door de Coalitie voor Veiligheid (samenwerkende vakbonden in het veiligheidsdomein).

Op 26 september 2019 is het congres ‘Mobiel in Uniform’ gehouden. Als vervolg op dit congres is een oproep gedaan aan medewerkers werkzaam in de veiligheidskolom om een vernieuwend idee voor samenwerking met andere partners in het veiligheidsdomein in te dienen. Voor de meest innovatieve plannen is een bedrag van € 5.000 beschikbaar gesteld om het plan ook echt uit te kunnen voeren. De premies zijn beschikbaar gesteld door de arbeidsmarkt- en opleidingsfondsen van het Rijk (A+O Fonds Rijk), de Politie (SAOP) en Defensie (ASD).

De innovatieplannen die als winnaars uit de bus zijn gekomen, zijn:

  1. Het oprichten van een forensische opsporingscommunity (samenwerking tussen Politie (Henk Koster) en Defensie (Claire Voncken);
  2. Het verhogen van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers met een arbeidsbeperking (samenwerking tussen Politie (Jory de Groot), Defensie (Ellen Dieperink), Douane (Mirella Gelauf) en Dienst Justitiële Inrichtingen (Kirsten den Heijer)).

De prijswinnaars zijn op 25 mei 2020 in een videobijeenkomst verrast door de directeuren HRM van de samenwerkingspartners, waarbij de Hoofddirecteur Personeel Defensie, Peter Reesink, de prijzen virtueel heeft uitgereikt. Om de premies ten goede te laten komen aan zoveel mogelijk medewerkers hebben de prijswinnaars een aanvullende subsidie in het vooruitzicht gesteld gekregen (onder de voorwaarde dat er een aanvullend plan wordt ingediend).