ASD heeft drie projectvoorstellen ingediend bij het Agentschap SZW voor de derde tranche van de ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid regio’s en sectoren. Het gaat om de projecten Boost, Diversiteit & Inclusie en Duurzame Inzetbaarheid in CLSK. De verwachting is dat in het voorjaar van 2019 duidelijkheid komt over eventuele subsidietoekenning.

Veel animo

Voor dit tijdvak van de ESF-regeling was in totaal 25 miljoen euro beschikbaar. In totaal zijn er 78 aanvragen ingediend voor een subsidiebedrag van 33 miljoen euro. Het Agentschap SZW rangschikt op dit moment de aanvragen naar score op de kwalitatieve criteria.

Inhoudelijke beoordeling

De aanvraagperiode liep tot en met 26 oktober 2018. Hierna zijn de aanvragen inhoudelijk beoordeeld en zijn vragenbrieven verstuurd ter verduidelijking. ASD ontving voor alle ingediende aanvragen vragenbrieven van de subsidieverstrekker. De beantwoording is tot stand gekomen met de betreffende projectleiders en is tijdig ingediend.