Bestuur

Het ASD bestuur heeft in totaal 12 bestuursleden, waarvan acht vertegenwoordigers vanuit de werkgever (Ministerie van Defensie) en vier vanuit de volgende vakcentrales van overheidspersoneel:

 • het Ambtenarencentrum (AC);
 • de Algemene Centrale voor Overheidspersoneel (ACOP);
 • de Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel (CCOOP);
 • de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij overheid, onderwijs, bedrijven en instellingen (CMHF).

De bestuurssamenstelling van de stichting ASD is vanaf juni 2021 als volgt:

Werkgeversvertegenwoordiging:

 • dhr. R. Kreeftmeijer (vertegenwoordiger namens de Hoofddirectie Personeel), voorzitter;
 • mw. F.J.M. Corsten (waarnemend voorzitter namens de Hoofddirectie Personeel);
 • dhr. M. Knipscheer (vertegenwoordiger namens de Defensie Materieel Organisatie);
 • mw. I. Wiegman (namens het Defensie Ondersteuningscommando);
 • mw. M. van der Krogt (vertegenwoordiger namens het Commando Luchtstrijdkrachten);
 • dhr. S. Nommensen (vertegenwoordiger namens het Commando Zeestrijdkrachten);
 • dhr. J.W. Ganzevles (vertegenwoordiger namens het Commando Landstrijdkrachten);
 • dhr. J.A. van de Vreugde (vertegenwoordiger namens het Commando Koninklijke Marechaussee).

Werknemersvertegenwoordiging:

 • dhr. J.J.H. van Hulsen (vertegenwoordiger namens AC), secretaris/penningmeester;
 • dhr. R.W. Schilperoort (vertegenwoordiger namens ACOP);
 • dhr. S. Hop (vertegenwoordiger namens CCOOP);
 • dhr. T. van Leeuwen (vertegenwoordiger namens CMHF).

Het CAOP verzorgt het ambtelijk secretariaat van ASD. Mevrouw L.A. van der Est fungeert in dit kader als fondsmanager.