Bestuur

Het Ministerie van Defensie heeft zes vertegenwoordigers in het bestuur, alsmede twee waarnemers in het bestuur. Verder hebben de volgende vier centrales van overheidspersoneel elk een vertegenwoordiger in het bestuur:

 • Het Ambtenarencentrum (AC).
 • De Algemene Centrale voor Overheidspersoneel (ACOP);
 • De Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel (CCOOP);
 • De Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij overheid, onderwijs, bedrijven en instellingen (CMHF);

De bestuurssamenstelling van de stichting ASD is per 1 januari 2019 als volgt:

Werkgeversvertegenwoordiging:

 • Dhr. R. Kreeftmeijer (vertegenwoordiger namens de Hoofddirectie Personeel), voorzitter
 • Mw. F.J.M. Corsten (waarnemer namens de Hoofddirectie Personeel)
 • Dhr. P.C. van Selm (vertegenwoordiger namens de Defensie Materieel Organisatie.)
 • Mw.  I. Wiegman (waarnemer namens het Defensie Ondersteuningscommando )
 • Mw. M. van der Krogt (vertegenwoordiger namens het Commando Luchtstrijdkrachten)
 • Dhr. M. Plessius (vertegenwoordiger namens het Commando Zeestrijdkrachten)
 • Dhr. J.-W. Ganzevles (vertegenwoordiger namens het Commando Landstrijdkrachten)
 • Dhr. J.A. van de Vreugde (vertegenwoordiger namens het Commando Koninklijke Marechaussee)

Werknemersvertegenwoordiging:

 • Dhr. J.J.H. van Hulsen (vertegenwoordiger namens AC), secretaris/penningmeester
 • Dhr. R. W. Schilperoort (vertegenwoordiger namens ACOP)
 • Dhr. A. A. de Lange (vertegenwoordiger namens CCOOP)
 • Dhr. T. van Leeuwen (vertegenwoordiger namens CMHF)

Het CAOP verzorgt het ambtelijk secretariaat van ASD. Mw. Wendy Minderhoud-Sluis fungeert in dit kader als ambtelijk secretaris.