Visie

ASD vindt het belangrijk dat Defensie in zijn breedte een aantrekkelijke werkgever is met voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers. Dat vraagt blijvende aandacht en investering in mensen. Mensen hebben verschillende talenten en het is belangrijk dat gehoor wordt gegeven aan de noden en wensen van de mensen.

Uitgangspunt is een gelijkwaardige arbeidsrelatie, waarbij zowel medewerker als werkgever verantwoordelijkheid dragen. Het gaat kortom om ‘goed medewerkerschap en goed werkgeverschap’.
Een open dialoog tussen leidinggevenden en medewerkers is daarvoor belangrijk. Dit gesprek over functioneren, ambities en mogelijkheden is cruciaal om goede keuzes te kunnen maken en serieus te werken aan ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

Beleidsplan

Defensie staat voor veel verschillende taken. Maatschappelijke ontwikkelingen, politieke keuzes en mogelijke wijzigingen in wetgeving en afspraken in de cao maken dat Defensie opereert in een veranderende context. Dat vraagt veel van de organisatie, maar ook van de werknemers. Beleidsplan-ASD-2020 schetst de richting en de middelen waarmee ASD in aanvulling op wat Defensie al doet, wil bijdragen aan deze uitdagingen.

Thema’s

Het bestuur van ASD legt momenteel de nadruk op enkele thema’s die bij voorkeur zoveel mogelijk een (defensie)breed effect resulteren op het gebied van arbeids- en scholingsprojecten. Het bestuur van ASD wil graag waardevolle initiatieven omtrent deze thema’s ondersteunen en beschouwt deze thema’s dan ook als speerpunten.

Thema A:
Het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken, waaronder gelijke kansen en non-discriminatie, het voorkomen van werkstress en burn-out.

Thema B:
Het bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap, betrokkenheid van defensiemedewerkers en employability, waaronder een leercultuur en skills strategy.

Thema C:
Het stimuleren van arbeidsmobiliteit van defensiemedewerkers, waaronder regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit.

Thema D:
Het stimuleren van ontwikkelingsmogelijkheden voor defensiemedewerkers. In het kader van duurzame inzetbaarheid stimuleert het ASD defensiemedewerkers om na te denken over de ontwikkeling van de medewerker en ook om daarin eigen regie te nemen.