logo

Stichting Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie

Privacy

Persoonsgegevens die u op deze website opgeeft, gebruikt Scholingsfonds Defensie alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven.

Hoe gaat Scholingsfonds Defensie om met uw persoonsgegevens?

Scholingsfonds Defensie gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw gegevens invult in het contactformulier, deze gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

Scholingsfonds Defensie kan gegevens wel gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de website strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens).

Bewaren persoonsgegevens

Scholingsfonds Defensie bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Wet bescherming persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is onder meer van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van ministeries. Bekijk of download de Wet bescherming persoonsgegevens op de website Overheid.nl.

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving.