Appel na appèl

Appel na appel

Binnen de eenheid van de Militair Wetenschappelijke Opleiding (WMO) vinden op diverse momenten appèls plaats: momenten waarop de eenheid bij elkaar staat en mededelingen worden gedaan. De compagnies commandant wil deze appèls aangrijpen om onder het genot van een gezonde snack met elkaar in gesprek te gaan.

Het is belangrijk om cadetten zo goed mogelijk te ondersteunen in hun ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Daarom worden de appèls nu ook gebruikt om buiten de formele vergadersetting met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen zoals de gedragscode, sociale veiligheid en onderwijsmethodieken. Niet alleen om eenheid van opvatting te krijgen, maar ook voor een verhoogde teamspirit.

Aanpak Appel na appèl

Er is structureel iedere dinsdag een sportmoment ingericht voor instructeurs en overige kaderleden op de KMA. Dit moment wordt daarom gebruikt om Appel na appèl vorm te geven. Na de sportles doet de eenheid een kort appèl, waarna ze in een informele en interactieve bijeenkomst van maximaal 30 minuten met elkaar in gesprek gaan over het onderwerp van de dag.

Verschillende leden worden verantwoordelijk gesteld voor het organiseren van een bijeenkomst rondom een bepaald thema. Dit leidt tot een fysiek zichtbaar resultaat: een compagniesboekje. In dit boekje staan de kern en opbrengsten per boodschap beschreven. Nieuw personeel krijgt het boekje bij binnenkomst en weer direct waar de eenheid voor staat.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

12 mei 2022