Duurzaam inzetbare onderhoudsmedewerkers

Het 980 Squadron van de vliegbasis in Woensdrecht houdt zich bezig met het onderhoud aan vliegtuigen en helikopters. Om te investeren in de ontwikkeling van de medewerkers, organiseerde het CLSK een bedrijfsvoeringsweek. Met een gevarieerd programma is op een innovatieve wijze geïnvesteerd in duurzame inzetbaarheid.

Bedrijfsvoeringsweek

De bedrijfsvoeringsweek is een week met de focus op de medewerkers: het belangrijkste kapitaal van de organisatie. De bedrijfsvoeringsweek van het 980 Squadron kenmerkte zich door de sociale insteek ervan. Het programma draaide om communicatie, samenwerking en onderlinge betrokkenheid. Door middel van lezingen, oefeningen en workshops heeft de bedrijfsvoeringsweek vorm gekregen. Tijdens deze week is in het bijzonder aandacht gevraagd voor voeding en beweging. Zo hebben medewerkers diverse sporttrainingen en voorlichtingen over gezonde voeding bijgewoond. Om duurzame inzetbaarheid te promoten, zijn gedurende de week gratis gevarieerde maaltijden aangeboden. Ook is er elke dag gezorgd voor een ruim aanbod van fruit.

Resultaat

Om een beeld te krijgen van de beleving van de medewerkers, hebben zij na afloop van de bedrijfsvoeringsweek een evaluatieformulier ingevuld. Het gevarieerde programma en de verzorging van de week werden als zeer positief ervaren. Ook vonden medewerkers het fijn om elkaar beter te leren kennen en samen te werken. Op basis van de verzamelde evaluatiepunten stelt het CLSK dat de doelstellingen met betrekking tot communicatie, samenwerking en betrokkenheid zijn behaald. Zowel intern als extern heeft de bedrijfsvoeringsweek een basis gelegd voor verdere ontwikkeling. Tenslotte is gestart met het dagelijks gratis aanbieden van fruit in de kantine.

ASD heeft in 2019 het project Duurzaam inzetbare onderhoudsmedewerkers gesubsidieerd. ASD wil met de stimuleringsregeling Duurzaam Inzetbaar Yourself (DIY) zo veel mogelijk verschillende en vernieuwende ideeën ondersteunen. Heb jij ook een goed idee waar nog niet eerder subsidie voor is aangevraagd? Dien dan hier je voorstel in!

Vaardigheden

Gepubliceerd op

30 juni 2021