Gepersonaliseerd & Blended Leren

In de afgelopen jaren zijn er door de Coöperatie Paars Partnerschap (CPP) in opdracht van Defensie veel onderzoeken gedaan naar de overlap van defensie-opleidingen en mbo-opleidingen. Dit heeft geleid tot veel verkorte opleidingstrajecten. De opleidingen hebben als doel om op te leiden tot een mbo-diploma en geven daarmee toegang tot de arbeidsmarkt (eventueel met een certificaat). De vorm van het onderwijs is nadrukkelijk toegesneden op de mogelijkheden en persoonlijke omstandigheden van de militair, de levensfase waarin de militair verkeert en de mogelijkheden om werk met opleiding en privé te combineren.

Dit laatste vraagt om plaats en tijd onafhankelijk opleiden. Defensie wil zoveel mogelijk opleidingen kunnen aanbieden die passen in de operationele agenda van Defensie en de individuele militair. Deze agenda wordt ook gevuld met oefeningen, uitzendingen en andere tijdsinvesteringen, die niet altijd passen in de agenda van het reguliere mbo-onderwijs.

Het aanbieden van zogenaamd ‘E-learning’ is een van de manieren om plaats en tijd onafhankelijk opleiden mogelijk te maken. Om de kwaliteit van de leeropbrengst te waarborgen is het leren in een sociale context van groot belang. Dit betekent dat een leertraject altijd een sociale component in zich heeft. Dit kan online met bijvoorbeeld forums en chatsessies en offline in fysieke bijeenkomsten met studenten en begeleiders/docenten. Het CPP heeft in overleg met Defensie ervoor gekozen om verder te werken aan een opleidingsvorm waarbij gebruik wordt gemaakt van Blended Learning. Er wordt daarbij zoveel mogelijk plaats en tijd onafhankelijk opgeleid, maar tegelijkertijd krijgt het sociale leren ook de vereiste ruimte.

ASD heeft in 2018 in dit kader het project Gepersonaliseerd & Blended Leren voorgefinancierd. Dit project beoogt een goede basis te leggen voor zowel Defensie(medewerkers) als voor de betrokken ROC’s van CPP voor het werken met Gepersonaliseerd en Blended Leren.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

6 augustus 2018